Dział 2 z 4
In Progress

Tydzień 2 | B4.0 maj 2021

Anatomia Biegania 28 lipca, 2021

2 TRENINGi w tygodniu

tydzień 2:

skrót wszystkich ćwiczeń w jednym nagraniu (w tym nagraniu jest liczba powtórzeń z tygodnia 1)

warm up | rozgrzewka

warm up | rozgrzewka

ćwiczenie 1:

one leg jump w miejscu

serie
powtórzenia
odpoczynek

2
12
30-60 s

przejście do serii kolejnego ćwiczenia >

ćwiczenie 2:

hip flexion w miejscu z uderzeniem o ziemie

serie
powtórzenia
odpoczynek

2
12
30-60 s

przejście do serii kolejnego ćwiczenia >

ćwiczenie 3:

duck walk

serie
powtórzenia
odpoczynek

2
16
30-60 s

przejście do serii kolejnego ćwiczenia >

ćwiczenie 4:

przeskoki w miejscu z pracą góry

serie
powtórzenia
odpoczynek

2
10
30-60 s

przejście do kolejnego bloku ćwiczeń >

running technique workout

ćwiczenie 1:

one leg jump

serie
powtórzenia
odpoczynek

3
12
60-120 s

przejście do kolejnego ćwiczenia po wykonaniu wszystkich serii >

ćwiczenie 2:

pogo jumps in place

serie
powtórzenia
odpoczynek

3
16
60-120 s

przejście do kolejnego ćwiczenia po wykonaniu wszystkich serii >

ćwiczenie 3:

skip a na 2

serie
powtórzenia
odpoczynek

3
8
60-120 s

przejście do kolejnego ćwiczenia po wykonaniu wszystkich serii >

ćwiczenie 4:

power skip a na 3

serie
powtórzenia
odpoczynek

3
8
60-120 s

przejście do kolejnego ćwiczenia po wykonaniu wszystkich serii >

ćwiczenie 5:

start z kolan do wykroku + bieg 20m

serie
powtórzenia
odpoczynek

8
1
30-60 s

przejście do kolejnego ćwiczenia po wykonaniu wszystkich serii >

przejście do kolejnego bloku ćwiczeń >

cool down | schłodzenie

ćwiczenie 1:

huggin hamstring stretch

serie
powtórzenia
odpoczynek

1
1 min
30 s

ćwiczenie 2:

split stretch

serie
powtórzenia
odpoczynek

1
1 min
30 s

przejście do serii kolejnego ćwiczenia >