Dział 2 z 4
In Progress

Tydzień 2 | B4.0 maj 2021

2 TRENINGi w tygodniu

warm up | rozgrzewka

ćwiczenie 1:

one leg jump w miejscu

serie
powtórzenia
odpoczynek

2
12
30-60 s

przejście do serii kolejnego ćwiczenia >

ćwiczenie 2:

hip flexion w miejscu z uderzeniem o ziemie

serie
powtórzenia
odpoczynek

2
12
30-60 s

przejście do serii kolejnego ćwiczenia >

ćwiczenie 3:

duck walk

serie
powtórzenia
odpoczynek

2
16
30-60 s

przejście do serii kolejnego ćwiczenia >

ćwiczenie 4:

przeskoki w miejscu z pracą góry

serie
powtórzenia
odpoczynek

2
10
30-60 s

przejście do kolejnego bloku ćwiczeń >

running technique workout

ćwiczenie 1:

marsz a po schodach​

serie
powtórzenia
odpoczynek

3
12
60-120 s

przejście do kolejnego ćwiczenia po wykonaniu wszystkich serii >

ćwiczenie 2: one leg jump po schodach

ćwiczenie 2:

one leg jump po schodach

serie
powtórzenia
odpoczynek

3
10
60-120 s

przejście do kolejnego ćwiczenia po wykonaniu wszystkich serii >

ćwiczenie 3:

marsz a po schodach z dynamicznym uderzeniem o podłoże

serie
powtórzenia
odpoczynek

3
12
60-120 s

przejście do kolejnego ćwiczenia po wykonaniu wszystkich serii >

ćwiczenie 4:

power skip a na 2

serie
powtórzenia
odpoczynek

3
8
60-120 s

przejście do kolejnego ćwiczenia po wykonaniu wszystkich serii >

ćwiczenie 5:

power skip a na 3

serie
powtórzenia
odpoczynek

3
10
60-120 s

przejście do kolejnego ćwiczenia po wykonaniu wszystkich serii >

ćwiczenie 6:

start z kolan do wykroku + bieg 20m

serie
powtórzenia
odpoczynek

6
1
30-60 s

przejście do kolejnego bloku ćwiczeń >

cool down | schłodzenie

ćwiczenie 1:

siedzenie w przysiadzie z ruchem / rozluznieniem

serie
powtórzenia
odpoczynek

1
1 min
30 s