Dział 1 z 1
In Progress

B4.0 czerwiec 2021

Anatomia Biegania 28 lipca, 2021

2 TRENINGi w tygodniu

warm up | rozgrzewka

ćwiczenie 1:

runners walk

serie
powtórzenia
odpoczynek

2
20
30-60 s

przejście do serii kolejnego ćwiczenia >

ćwiczenie 2:

heel walk - marsz na piętach

serie
powtórzenia
odpoczynek

2
10
30-60 s

przejście do serii kolejnego ćwiczenia >

ćwiczenie 3:

toe walk

serie
powtórzenia
odpoczynek

2
10
30-60 s

przejście do serii kolejnego ćwiczenia >

ćwiczenie 4:

hip drop

serie
powtórzenia
odpoczynek

2
8
30-60 s

przejście do kolejnego bloku ćwiczeń >

running technique workout

ćwiczenie 1:

vertical jump

serie
powtórzenia
odpoczynek

3
10
60-120 s

przejście do kolejnego ćwiczenia po wykonaniu wszystkich serii >

ćwiczenie 2:

dynamic landing to high lunge / split position

serie
powtórzenia
odpoczynek

3
10
60-120 s

przejście do kolejnego ćwiczenia po wykonaniu wszystkich serii >

ćwiczenie 3:

wall drive touch down

serie
powtórzenia
odpoczynek

3
10
60-120 s

ćwiczenie 4:

hip power flexion from extension

serie
powtórzenia
odpoczynek

3
10
60-120 s

ćwiczenie 5:

skip a na 2

serie
powtórzenia
odpoczynek

3
8
60-120 s

przejście do kolejnego bloku ćwiczeń >

cool down | schłodzenie

ćwiczenie 1:

runners stretch

serie
powtórzenia
odpoczynek

2
30 s
30 s