Atlas ćwiczeń biegowych

ATLAS ĆWICZEŃ BIEGOWYCH

KOMPENDIUM WIEDZY KAŻDEGO BIEGACZA

ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE | ISOMETRICS

DRILLE | SKIPY

FAZY CYKLU BIEGOWEGO

KONTUZJE BIEGACZA

ĆWICZENIA PLYOMETRYCZNE

MOBILITY

ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE | ISOMETRICS

DRILLE | SKIPY

FAZY CYKLU BIEGOWEGO

KONTUZJE BIEGACZA

ĆWICZENIA PLYOMETRYCZNE

MOBILITY

ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE | ISOMETRICS

ćwiczenie 1:

FORWARD / BACKWARD POGOS / POGO JUMPS

ćwiczenie 2:

lateral step to runners position

ćwiczenie 3:

runner hip rotation

ćwiczenie 4:

one leg deadlift

ćwiczenie 5:

split position hip extension

ćwiczenie 1:

jump + hip extension

ćwiczenie 2:

run in place - speed intent

ćwiczenie 3:

jump + hip flexion

ćwiczenie 1:

90/90 leg mobility